Tag Archive | วรัญญู อติศักดิ์กุล

ส่งท้ายปีเก่าปี 2559 กับ 10 เรื่องดีๆ ในปี 2559 ของครูหนึ่ง (วรัญญู อติศักดิ์กุล)

10 เรื่องดีๆ ในปี 2559

                        อาชีพครูเป็นอาชีพที่เป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคม ถ้าครูดี ก็จะสามารถสอนลูกศิษย์อีกหลายๆ คนให้เป็นคนดีได้ อีกทั้งปีนี้เป็นปีพิเศษและเป็นปีแรกที่ครูหนึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ในรอบปีที่ผ่านมาให้กับนักเรียนและบุคคลที่สนใจได้รับทราบใน 10 เรื่องที่ดีๆ ในปี 2559 ให้กับทุกคนได้รับทราบ
สำหรับงานเขียนชิ้นนี้เป็นงานเขียนที่ตั้งใจเขียน ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่ผู้เขียนคิดแล้วคิดอีกอยู่เรื่องหนึ่งว่า “เราจำเป็นจะต้องบอกให้คนอื่นๆ รู้รึเปล่าในสิ่งที่เราทำ ทำเอง เขียนเอง ประชาสัมพันธ์ตัวเอง ในเมื่อสิ่งๆ หนึ่งที่ครูยึดเป็นหลักคิดอยู่เสมอ คือ การปิดทองหลังพระ ซึ่งก็ทำมาโดยตลอด” แต่ปีนี้เป็นปีที่ครูได้มีโอกาสผลักดันและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนหลายๆ คนที่ประสบความสำเร็จจากการทำความดี สิ่งที่พบคือ คนดี ควรจะมีโอกาสได้รับการประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีๆ ที่ตนเองได้ทำไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคม และเป็นสื่อด้านดีให้กับคนในสังคมได้ปฏิบัติตามเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยเราทุกคนสามารถทำตามหรือเลียนแบบจากตัวอย่างดีๆ ที่มีอยู่จริงได้

1.

31-12-2559-16-57-08

วันที่ 22 กันยายน 2559 สมาชิกใหม่ของครอบครัวอติศักดิ์กุลถือกำเนิดขึ้น คือ เด็กชายกตัญญู อติศักดิ์กุล หรือน้องเก่ง ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นบุตรคนที่ 2 ของครูหนึ่งกับครูเอ ทรรศนีย์ อติศักดิ์กุล โดยบุตรคนแรก ชื่อ เด็กหญิงเบญจศีล อติศักดิ์กุล หรือน้องเก้า ครูหนึ่งต้องถือโอกาสนี้ขอขอบคุณครอบครัวทั้งพ่อแม่หนึ่งกับเอ น้องๆ เพื่อนครู เพื่อนๆ และคนรู้จักอีกหลายๆ ท่านที่ได้มาเยี่ยมและซื้อสิ่งของมามอบให้กับน้องเก่ง

2.

25-11-2559-10-51-57

ความสำเร็จของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่คณะกรรมการสภานักเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก หลังจากการรวบรวมผลงานของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ในฐานะหัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 นายกันนที ใจแก้ว ประธานนักเรียนได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสภานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และรางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดในปลายปีที่ผ่านมา คือ สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ได้เป็นตัวแทน ภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมการแข่งขันสภานักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.6 ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 โดยในระดับภาค สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ คว้ารางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาครอง ความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคน คุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียนทุกๆ ท่าน คณะครูโรงเรียนสมุทรปราการที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสภานักเรียนและให้คำปรึกษาสภานักเรียนถึงแม้นว่าจะไม่ได้เป็นที่ปรึกษาโดยตรง ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน สมาคมศิษย์เก่า และเครือข่ายของสภานักเรียนทุกๆ เครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายสภานักเรียนด้วยกัน เครือข่ายภายในโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง และเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่นต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

3.

7-11-2559-1-07-20

มีการจัดทำเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ควบคู่ไปกับ Page facebook ของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันเป็น Page facebook สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เป็น Page สภานักเรียน ที่มียอดกด like มากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเว็บไซต์สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการมีเป้าหมายของการจัดทำขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมผลงานของสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการให้เป็นระเบียบ คณะกรรมการสภานักเรียนที่ทำกิจกรรมสามารถค้นหาผลงานที่ตนเองได้ทำได้จากการกด กิจกรรม แล้วเข้าไปที่ กิจกรรม ปี 2559 ซึ่งจะ link กับข้อมูลใน facebook ทำให้คณะกรรมการสภานักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลของตนเองได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ประโยชน์อย่างที่ 2 คือ เป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนและการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับชุมชนและสังคมได้รับทราบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในโรงเรียนของตนเองได้ ประโยชน์อย่างที่ 3 คือ การสร้างเว็บไซต์จะทำให้ข้อมูลต่างๆ ของสภานักเรียนเป็นทางการมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถ search หาข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักของสังคมวงกว้าง เช่น พิมพ์ชื่อ กันนที ใจแก้ว ใน google ก็จะสามารถหาข้อมูลได้อย่างมากมาย โดยการจัดทำเว็บไซต์เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559

4.

12-11-2559-22-15-39

การจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 สำเร็จ ปัจจุบันเป็นธรรมนูญฉบับที่ 3 ที่ได้เคยร่างมา หลังจากที่ได้มีโอกาสจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน ฉบับแรก คือ ธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ฉบับที่ 2 คือ ธรรมนูญกรรมการนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2556 ซึ่งการจัดทำธรรมนูญสภานักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559 ได้มีการพัฒนาการจัดทำธรรมนูญ โดยในฉบับนี้ ได้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างธรรมนูญสภานักเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำธรรมนูญฉบับนี้ จนเป็นผลสำเร็จ โดยธรรมนูญฉบับนี้มีการกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งประธานคณะสี เพิ่มขึ้นมา และปรับปรุงธรรมนูญให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เช่น มีการเปลี่ยนคำจาก “กรรมการนักเรียน” มาเป็น “สภานักเรียน” การเพิ่มเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการเข้ามาเป็นหนึ่งในหน้าที่ของสภานักเรียนที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ การกำหนดเกรดของผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เป็นต้น และต้องขอขอบคุณประสบการณ์ดีๆ จากในอดีตที่ครูเคยเป็นนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บงบประมาณมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

5.

31-12-2559-21-34-56

เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ทั้งในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทบุรี ถึงแม้นว่าจะได้เพียงแค่เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันแต่ถือได้ว่าเราได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาก โดยทุกๆ ปี ครูมีหน้าที่ในการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันคิดเลขเร็ว และการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ทั้งในระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย ซึ่งปีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีที่ 3 แล้วที่ได้มีโอกาสฝึกซ้อมให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ และเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสเข้ารอบไปแข่งขันในระดับภาค และได้สร้างมิติใหม่ของการฝึกซ้อมนักเรียนโดยการให้คุณครูภัทรพล แก้วเสนา โรงเรียนวัดทรงธรรม ซึ่งเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการแข่งขัน GSP ภายในจังหวัดสมุทรปราการได้ช่วยสอนนักเรียน ถึงแม้นว่าในระดับเขตพื้นที่จะเป็นคู่แข่งขันกันก็ตาม แต่คุณครูภัทรพล แก้วเสนา ก็สอนนักเรียนอย่างไม่ห่วงวิชาความรู้เลย และต้องขอขอบคุณคุณครูภัทรพล แก้วเสนาไว้ ณ ที่นี้ด้วย

6.

การเป็นวิทยากรเกี่ยวกับคณิตศาสตร์

31-12-2559-22-07-48

ช่วงต้นปี วันที่ 16 มกราคม 2559 โรงเรียนบางระจันวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี โดยคุณครูวุฒิศักดิ์ พวงทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อนที่แสนดีและคบกันมานานกว่า 10 ปี ได้รับการติดต่อให้ไปสอนนักเรียนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP เบื้องต้น ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน โครงการห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานภายนอกครั้งที่ 3 หลังจากครั้งล่าสุด เมื่อเกือบ 8 ปีที่แล้ว  ครูได้ไปเป็นวิทยากร ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในหัวข้อ “เรียนๆ เล่นๆ ต้องเรียนเป็น” สิ่งที่ประทับใจ คือ นักเรียนตั้งใจเรียนดี และได้รับเงินตอบแทนค่าวิทยากร มาเป็นจำนวนสามพันกว่าบาท ครูได้ตัดสินใจอย่างไม่ลังเลในการมอบเงินจำนวน 2,500 บาท ให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เงินอีกจำนวนหนึ่งเก็บไว้เป็นค่าเดินทางเนื่องจากต้องขับรถไปสิงห์บุรีด้วยตนเอง ต้องขอขอบคุณคุณครูวุฒิศักดิ์ พวงทอง มากๆ ที่ให้โอกาสในการเป็นวิทยากรในครั้งนั้น ทำให้เพื่อนคนนี้มีความมั่นใจในการสอนนักเรียนมากขึ้น

31-12-2559-21-51-05

ช่วงปลายปี วันที่ 8 ธันวาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยคุณครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม เพื่อนครูที่อบรมลูกเสือ ATC ด้วยกันเมื่อปี 2558 ได้โทรศัพท์ติดต่อมาให้ช่วยเป็นวิทยากรคณิตศาสตร์ให้หน่อย เนื่องจากไม่สามารถติดต่อวิทยากรคนอื่นได้ ในความคิดครู เมื่อเพื่อนเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเราสามารถช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเสมอ โดยงานนี้ครูได้เป็นวิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และได้ให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อ “STEM EDUCATION”  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ทั้งโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 350 คน และต้องขอขอบคุณคุณครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม ที่ให้โอกาสวิทยากรคนนี้มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

7.

31-12-2559-22-35-15

เป็นคุณครูประจำชั้นที่รวบรวมเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาให้โรงเรียนสมุทรปราการได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโรงเรียน โดยได้เป็นเงินประมาณ 106,000 บาท มามอบให้กับโรงเรียนสมุทรปราการ เพื่อนำมาพัฒนาห้องเรียนต่างๆ ในโรงเรียน โดยโรงเรียนได้นำเงินผ้าป่าที่ได้ ไปทำการติดตั้งเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพภายในห้องเรียน จากผลงานผ้าป่าสามัคคีที่ได้เป็นอันดับที่ 2 และยอดเงินเกินหนึ่งแสนบาท ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงมอบสร้อยคอทองคำ 1 สลึงให้กับคุณครูที่สามารถทำได้ ครูได้นำสร้อยคอทองคำที่ไได้ในวันนั้นไปขาย แล้วนำเงินที่ได้จากการขายทั้งหมดมอบให้กับนักเรียนห้องเรียน ม.2/1 เพื่อเป็นเงินห้อง สุดท้ายนี้เงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา บุคคลที่มีผลงานมากที่สุดคือผู้ปกครองนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกท่านและนักเรียน ม.2/1 ทุกคน ที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนำเงินมาพัฒนาโรงเรียนสมุทรปราการให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ครูหนึ่งต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

8.

31-12-2559-22-48-37

เด็กหญิงปุณณมาส ขาวผ่อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่รับโล่ห์รางวัลจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการในวันเด็ก ปี 60 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการได้เข้ามาถ่ายทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติและแนวคิดของปุณณมาส ปุณณมาส ไม่ใช่นักเรียนห้อง ม.2/1 คนเดียวที่ครูหนึ่งได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริม ครูได้สอนให้นักเรียนตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคม เมื่อมีการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือกิจกรรมใดๆ ครูก็จะสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมและรู้จักที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันนักเรียนห้อง ม.2/1 ไม่มีนักเรียนที่ติด 0, ร , มส , มผ และยังมีผลการเรียนในระดับต้นๆ ของระดับชั้นเรียนอยู่หลายคน เช่น เด็กชายอลงกรณ์ ซึ่งมีผลการเรียน 4.00 ทุกภาคเรียน ครูเองก็ต้องขอบใจนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกคนที่ตั้งใจเรียน และเป็นนักเรียนที่ดีอยู่เสมอ

9.

31-12-2559-23-02-25

ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำความดี โดยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตให้กับผู้อื่น เนื่องจากครูหนึ่งเป็นครูที่บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ โดยปัจจุบันเป็นครั้งที่ 15 แล้ว จุดเริ่มต้นของการบริจาคโลหิตคือ มีเพื่อนครูในโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คือ พี่เนตร ติดเชื้อในกระแสเลือด ทำให้ต้องการเลือดกรุ๊ป A มาใช้ในการรักษา ครูหนึ่งตอนนั้นก็อายุ 27 ปีแล้ว ต้องการที่จะบริจาคโลหิตให้กับพี่เนตร ซึ่งก่อนหน้านั้นก็กลัว ไม่เคยจะบริจาคโลหิตเลย แต่จากวันนั้น ทำให้ครูหนึ่งบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอมา และปีนี้ในฐานะครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ครูหนึ่งและครูปาล์ม (คุณครูธรรศกร ดิษฐสุวรรณ) ได้ร่วมกันเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ โดยเริ่มจากคณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ในโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปี 2559 ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยโรงเรียนสมุทรปราการไม่ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการบริจาคมาหลายปีแล้ว และจากจุดเริ่มต้นนั้นเอง จึงทำให้คณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการหลายคน เริ่มที่จะบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ

10.

31-12-2559-23-17-18

การสอนเสริมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นประจำทุกปี ที่ครูหนึ่งได้ขออนุญาตผู้อำนวยการในการสอนเสริมให้กับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการทั้งช่วงเย็น เวลา 15.10 – 16.00 น. สอนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้นักเรียน ม.1/1 มีความรู้มากกว่านักเรียนปกติ และเวลา 16.00 – 17.00 น. สอนเสริมให้กับนักเรียน ม.ต้น ที่ต้องการจะเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม และในช่วงปิดภาคเรียน ครูหนึ่งเองก็สอนเสริมให้กับนักเรียนเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยไม่ได้เก็บค่าใช้จ่าย ถึงแม้นว่าปีนี้จะเป็นปีที่ยุ่งมากไม่ค่อยจะได้สอน แต่ความตั้งใจของครูก็ยังคงมีอยู่เสมอ ” เพราะคนเป็นครูจะต้องสอนหนังสือ ให้นักเรียนมีความรู้และเป็นคนดี ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดี รู้จักที่จะเสียสละ เพราะปัจจุบัน ถ้าครูทุกคนหันไปสอนพิเศษ เก็บเงินนักเรียนกันหมด แล้วใครเล่าจะเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนได้ นักเรียนโตขึ้น ก็จะสอนคนอื่นโดยหวังสิ่งตอบแทนเช่นตัวอย่างที่พบเห็นอยู่ ความรู้ไม่ควรจะคิดเป็นเงินเสมอไป ถ้ามีโอกาสมอบให้ได้ ครูคนนี้ก็จะไม่ปฏิเสธเลย ”

สุดท้ายนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องราวในปีที่ผ่านมาที่ครู ไม่ได้กล่าวถึง ครูต้องขอขอบคุณพ่อ แม่ ที่สอนให้ครูเป็นคนดี รู้จักที่จะเสียสละ ขอขอบคุณภรรยา ที่อยู่เบื้องหลังในทุกๆ การกระทำเป็นผู้ให้กับสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณน้องๆ ลูกๆ ที่เป็นกำลังใจให้กับเข้าใจกัน ขอขอบคุณครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสอนให้เป็นคนดี ขอขอบคุณผู้บริหาร เพื่อนครู และเพื่อนๆ ที่ให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ทำในสิ่งที่ดีๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่มอบของขวัญปีใหม่ให้และช่วยเหลือครูเมื่อขอความร่วมมือ ขอขอบใจคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2559 ทุกคนที่รวมกันพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกัน ขอขอบใจนักเรียนห้อง ม.2/1 ทุกคนที่เป็นนักเรียนที่น่ารักและตั้งใจเรียน และขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการที่เริ่มที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น

ปีหน้าก็ขอให้ทุกคนมีความสุข และประสบความสำเร็จ คิดสิ่งใดก็ให้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

 

ติดตามการ update ข่าวสาร (วรัญญู อติศักดิ์กุล)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและติดตามการ update ข่าวสารได้ที่ facebook: วรัญญู อติศักดิ์กุล22-12-2557 21-42-45

พบกับคุณครูหนึ่ง วรัญญู อติศักดิ์กุล

สวัสดีผู้เข้าชมเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบ 1 ปี เนื่องมาจากผมได้ย้ายสถานที่ทำงานจากโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง โรงเรียนที่บรรจุครั้งแรกและเป็นโรงเรียนอันเป็นที่รัก มาทำงานที่โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยช่วงที่หายไปผมได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายจากสถานที่ทำงานใหม่และการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้สำเร็จ ซึ่งต่อจากนี้ผมคงมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีและแบ่งปันประสบการณ์สิ่งดี ๆ ให้กับทุก ๆ ท่านกันต่อนะครับ

วรัญญู อติศักดิ์กุล (ครูหนึ่ง)

 

 

 

ผลการแข่งขันและภาพกิจกรรม A-Math ม.4-ม.6

ผลการแข่งขัน A-Math ม.4 – ม.6

ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88 ทอง 4
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง 5
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 6
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 7
8 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 8
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 9
10 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 10
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 11
12 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 69 ทองแดง 12
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 13
14 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 59 เข้าร่วม 14
15 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 58 เข้าร่วม 15
16 โรงเรียนนาบอน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 16
17 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 56 เข้าร่วม 17
18 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 55 เข้าร่วม 18
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 54 เข้าร่วม 19
20 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 53 เข้าร่วม 20
21 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 52 เข้าร่วม 21
22 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 51 เข้าร่วม 22
23 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 50 เข้าร่วม 23
24 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 49 เข้าร่วม 24
25 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 48 เข้าร่วม 25
26 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
27 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน A-Math ม.4-ม.6

This slideshow requires JavaScript.

รายละเอียดภาพกิจกรรม

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (17)

สถานที่ แข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต
โดยมีการแข่งขัน A-Math, ซูโดกุ, คำคมและCross word ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย


A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (3)

โต๊ะลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (5)

นายเพชรฤกษ์ จาวิสูตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ตัวแทน สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (16)

สถานที่จัดแข่งขัน ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (15)

เริ่มต้น โดยการให้นักเรียนตรวจเช็ค “ตัวเบี้ย” ให้ครบ

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (14)

โต๊ะ กรรมการในการจัดการแข่งขัน

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (13)

สำหรับ A-Math มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 5 รอบ รอบละ 45 นาที เพื่อหา 2 โรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
โดยให้นักเรียนที่มีสถิติคล้ายคลึงกันแข่งขันกัน เช่น นักเรียนชนะ 3 รอบ พบกับนักเรียนที่ชนะ 3 รอบ
นักเรียนที่ชนะ 2 รอบ แพ้ 1 รอบ แข่งขันกับนักเรียนที่ชนะ 2 รอบ แพ้ 1 รอบ

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (11)

เกณฑ์การตัดสินรางวัล
เหรียญทอง ให้สำหรับนักเรียนที่แข่งขันชนะ 4-5 รอบ
เหรียญเงิน ให้สำหรับนักเรียนที่แข่งขันชนะ 3 รอบและมีผลต่างของแต้มที่แข่งขันทั้ง 5 รอบเป็นบวก
เหรียญทองแดง ให้สำหรับนักเรียนที่แข่งขันชนะ 3 รอบและมีผลต่างของแต้มที่แข่งขันทั้ง 5 รอบเป็นลบ

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (9)

สำหรับผลการแข่งขัน
นายเพชรฤกษ์ จาวิสูตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง มีผลการแข่งขันอยู่ในระดับที่ 12 จากทั้งหมด 25 โรงเรียน

กติกาที่น่าสนใจ
1. เวลาที่ใช้ในการแข่งขันประมาณ 45 นาทีต่อ 1 รอบ
2. การหยิบตัวเบี้ยจะต้องชูถุงใส่ตัวเบี้ยให้อยู่ในระดับสายตา
3. มีใบกรอกคะแนนการแข่งขันและใบสรุปผลการแข่งขันให้กับนักเรียนไว้พกติดตัว

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ
– คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
– โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
– เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

ผู้ชมทะลุ 10,000 คนแล้ว

รูปภาพ

จากการเปิดเว็บไซต์มาแล้ว 4 เดือน มีผู้ชมมากขึ้นตามลำดับ ขณะนี้มีผู้เข้าชมทะลุ 10,000 คน ต้องขอขอบคุณผู้เข้าชมทุกคน ที่ติดตามผลงานข่าวสาร/บทความจากเว็บไซต์ด้วยดีเสมอมา และเราสัญญาว่าเราจะสรรหาข่าวสารที่ดีและบทความที่มีประโยชน์มาประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ชมทุกคนต่อไป

รูปภาพ

ไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลตรัง

สวัสดีครับนักเรียนและผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกคน วันนี้ครูหนึ่งก็มีเรื่องราวดี ๆ มาเล่าสู่กันฟังกันอีกครั้งแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ครูหนึ่งได้มีโอกาสไปบริจาคโลหิตเป็นครั้งแรก พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 5 คน ได้แก่ นายสถาพร เพ็ชรเพ็ง นายรัตนชัย ทัพทะมาตร นายสมพงษ์ เก้าเอี้ยน นายนราวิชญ์ เลิศชัยพัฒนกุลและนายวีรพล แซ่โล่ และเพื่อนครูอีก 2 คน คือ คุณครูวีระศักดิ์ เส็นหละ และคุณครูวุฒิชัย บุญญานุวัตร รวมผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้นแล้ว 8 คน โดยมี 4 คน ที่เป็นการบริจาคเลือดครั้งแรก ความรู้สึกของผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกทุกคนนั้นตื่นเต้นมาก เพราะไม่รู้ว่าเข็มที่เจาะลงไปจะเจ็บขนาดไหน และต้องลุ้นว่าเจาะไปแล้วจะมีเลือดไหลลงถุงรึเปล่า ซึ่งถ้าเจาะไปแล้วเลือดไม่ไหล ก็ถือว่าเป็นแจ็กพ็อตต้องเจาะใหม่เป็นรอบที่สอง ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้รับปรากฏว่า รู้สึกเจ็บนั้น เกิดขึ้นเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น เจ็บน้อยกว่าหมอฟันฉีดยาชาก่อนถอนฟันซะอีก ทำให้ครูหนึ่งเองรู้สึกว่าการบริจาคโลหิตไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด “เพราะก่อนหน้านั้นมือเย็นเฉียบด้วยความตื่นเต้นและแอบกลัวหน่อย ๆ” หลังจากการบริจาคโลหิตครูหนึ่งตั้งใจไว้ว่าถ้ามีโอกาสทุก ๆ 3 เดือนจะไปบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลอีก และเชิญชวนทุก ๆ คนมาบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วยร่วมกัน เพราะการบริจาคโลหิตไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดและโลหิตที่บริจาคสามารถนำไปช่วยเหลือคนอื่น ๆ ที่จำเป็นได้และถือเป็นการสร้างบุญกุศลอีกด้วย

มาพบกับครูหนึ่ง วรัญญู อติศักดิ์กุล กันอีกครั้ง

หลังจากที่ห่างหายไปหลายวัน เนื่องจากต้องเตรียมการประเมินสภานักเรียน การออกข้อสอบปลายภาค ตรวจข้อสอบและทำคะแนนลง ปพ.5 ก็กลับมาพบกับครูหนึ่งกันอีกนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณทุก ๆ คนที่เข้ามาเยี่ยมชม blog กันนะครับ และสำหรับช่วงนี้ครูหนึ่งกำลังทำโครงการสอนเสริมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ที่สนใจ (ฟรี) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำมาเป็นปีที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มบรรจุ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกหลักสูตรและใช้เวลาว่างเป็นเกิดประโยชน์ สำหรับเนื้อหาที่สอนในวันนี้ ได้แก่ การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองและให้ดู youtube เกี่ยวกับ เรื่องราวของสมองในรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย โดยมีฑูตสมองคือ หนูดี วนิษา เรซ และมีนักเรียนให้ความสนใจทั้งสิ้น 4 คนด้วยกัน

สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะครับ