Tag Archive | จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันแรกกับโครงการส่งเสริมฯ อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 4 สพม.6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 4 “งานวิจัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพื่อท้องถิ่น” 25 – 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

… ครูเอได้มีโอกาสไปเป็นครูที่ปรึกษาการทำโครงการของนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการฯ ข้างต้น โดยในวันที่ 25 มีนาคม หลังจาก ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผอ.สพม.6 กล่าวเปิดค่ายแล้ว มีการบรรยาย “แนะแนวคำถามสู่ปัญหาการวิจัย” โตย ดร.นวกชมน เจริญสุข

รูปภาพ

ช่วง บ่ายเข้าฐานการเรียนรู้โรงงานไฟฟ้าบางปะกง ได้ดูระบบหล่อเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ ก่อนปล่อยน้ำคืนสู่ธรรมชาติ

รูปภาพ

จาก นั้นมีการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดเป็นปัญหาการวิจัย กิจกรรมนี้นำโดย อ.ชูชาติและ อ.เบญจมาศ แพน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพ

ในตอนค่ำมีกิจกรรมนันทนาการและวางแผนสำรวจระบบนิเวศที่เกาะนก ต.ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพ

รูปภาพ

ทาง โรงไฟฟ้าบางปะกง ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ว่ากำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงไฟฟ้าบางปะกงได้เลยค่ะ

…ยังมีโปรแกรมอีก 4 วัน ติดตามชมกิจกรรมต่างๆ กันนะคะ