Tag Archive | งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ผลการแข่งขันและภาพกิจกรรม A-Math ม.4-ม.6

ผลการแข่งขัน A-Math ม.4 – ม.6

ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 19-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสวีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนเทพา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 88 ทอง 4
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 87 ทอง 5
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 86 ทอง 6
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 79 เงิน 7
8 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 78 เงิน 8
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 77 เงิน 9
10 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 76 เงิน 10
11 โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 75 เงิน 11
12 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 69 ทองแดง 12
13 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 68 ทองแดง 13
14 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 59 เข้าร่วม 14
15 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 58 เข้าร่วม 15
16 โรงเรียนนาบอน สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 57 เข้าร่วม 16
17 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) 56 เข้าร่วม 17
18 โรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม. เขต 16 (สงขลา,สตูล) 55 เข้าร่วม 18
19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 54 เข้าร่วม 19
20 โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 53 เข้าร่วม 20
21 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 52 เข้าร่วม 21
22 โรงเรียนวังวิเศษ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 51 เข้าร่วม 22
23 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) 50 เข้าร่วม 23
24 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) 49 เข้าร่วม 24
25 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) 48 เข้าร่วม 25
26 โรงเรียนนราธิวาส สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
27 โรงเรียนนราสิกขาลัย สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 – 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน A-Math ม.4-ม.6

This slideshow requires JavaScript.

รายละเอียดภาพกิจกรรม

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (17)

สถานที่ แข่งขันโรงเรียนสตรีภูเก็ต
โดยมีการแข่งขัน A-Math, ซูโดกุ, คำคมและCross word ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย


A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (3)

โต๊ะลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (5)

นายเพชรฤกษ์ จาวิสูตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ตัวแทน สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.ตรัง 1]

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (16)

สถานที่จัดแข่งขัน ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (15)

เริ่มต้น โดยการให้นักเรียนตรวจเช็ค “ตัวเบี้ย” ให้ครบ

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (14)

โต๊ะ กรรมการในการจัดการแข่งขัน

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (13)

สำหรับ A-Math มีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 5 รอบ รอบละ 45 นาที เพื่อหา 2 โรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
โดยให้นักเรียนที่มีสถิติคล้ายคลึงกันแข่งขันกัน เช่น นักเรียนชนะ 3 รอบ พบกับนักเรียนที่ชนะ 3 รอบ
นักเรียนที่ชนะ 2 รอบ แพ้ 1 รอบ แข่งขันกับนักเรียนที่ชนะ 2 รอบ แพ้ 1 รอบ

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (11)

เกณฑ์การตัดสินรางวัล
เหรียญทอง ให้สำหรับนักเรียนที่แข่งขันชนะ 4-5 รอบ
เหรียญเงิน ให้สำหรับนักเรียนที่แข่งขันชนะ 3 รอบและมีผลต่างของแต้มที่แข่งขันทั้ง 5 รอบเป็นบวก
เหรียญทองแดง ให้สำหรับนักเรียนที่แข่งขันชนะ 3 รอบและมีผลต่างของแต้มที่แข่งขันทั้ง 5 รอบเป็นลบ

A-MATH ศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ชุด 3 (9)

สำหรับผลการแข่งขัน
นายเพชรฤกษ์ จาวิสูตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
ได้รับรางวัลเหรีญทองแดง มีผลการแข่งขันอยู่ในระดับที่ 12 จากทั้งหมด 25 โรงเรียน

กติกาที่น่าสนใจ
1. เวลาที่ใช้ในการแข่งขันประมาณ 45 นาทีต่อ 1 รอบ
2. การหยิบตัวเบี้ยจะต้องชูถุงใส่ตัวเบี้ยให้อยู่ในระดับสายตา
3. มีใบกรอกคะแนนการแข่งขันและใบสรุปผลการแข่งขันให้กับนักเรียนไว้พกติดตัว

สำหรับความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ
– คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
– โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
– เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

Advertisements