Tag Archive | ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

บทเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2

ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ม.1 เข้ามาศึกษาบทเรียน online ในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ในเนื้อหาคู่อันดับและกราฟ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติที่เพิ่งพัฒนาเสร็จในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาได้ผ่านทางเมนูหลักของเว็บไซต์  https://waranyuatisakkul.wordpress.com/