ติดตามการ update ข่าวสาร (วรัญญู อติศักดิ์กุล)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อและติดตามการ update ข่าวสารได้ที่ facebook: วรัญญู อติศักดิ์กุล22-12-2557 21-42-45

ครูคือใคร (อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์)

ใครคือครู

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้
ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล
ใช่อยู่่ที่ เรีียกว่า ครูอาจารย์
ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด
ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน
ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร
ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์
ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน
ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์
์ มีดวงมาลย์ เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง ที่ใหญ่ยิ่ง
สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง
สร้างคนให้ ได้เป็นตัว ของตัวเอง
ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู..

…เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์…

พบกับคุณครูหนึ่ง วรัญญู อติศักดิ์กุล

สวัสดีผู้เข้าชมเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่ห่างหายไปนานเกือบ 1 ปี เนื่องมาจากผมได้ย้ายสถานที่ทำงานจากโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง โรงเรียนที่บรรจุครั้งแรกและเป็นโรงเรียนอันเป็นที่รัก มาทำงานที่โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยช่วงที่หายไปผมได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายจากสถานที่ทำงานใหม่และการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนเรศวรให้สำเร็จ ซึ่งต่อจากนี้ผมคงมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีและแบ่งปันประสบการณ์สิ่งดี ๆ ให้กับทุก ๆ ท่านกันต่อนะครับ

วรัญญู อติศักดิ์กุล (ครูหนึ่ง)

 

 

 

วันที่สองถึงวันที่ห้าในโครงการส่งเสริมฯ อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ฯ รุ่น 4 ค่าย 4 สพม.6

ต่อเนื่องจาก … วันแรกกับโครงการส่งเสริมฯ อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 4 สพม.6

วันนี้มีการบรรยายเรื่อง Aerodynamics โดย อ.โปเต้ และมีกิจกรรมการพับเครื่องบินกระดาษ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่บินได้ไกลที่สุด และประเภทที่ลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด (ขออภัยค่ะครูเอจำชื่อจริงของอาจารย์โปเต้ไม่ได้ ทางผู้จัดมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเล็กน้อยจากเดิมต้องฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยจากวิทยากรอีกชุดหนึ่ง มาเป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยวิทยากรชุดใหม่ เนื่องจากปัญหาการเลื่อนวันการจัดค่ายและวิทยากรชุดเดิมติดงานซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว)

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

จากนั้นเป็นการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเล่มเกมหอคอยฮานอยและซูโดกุรูปเรขาคณิต

รูปภาพ

รูปภาพ

วันที่สาม

อ.หนูนา ทีมนักสืบสายลม พาเด็กๆ ทำกิจกรรมสำรวจไลเคน แต่ก่อนสำรวจไลเคนมีิกิจกรรมเล็กๆ ให้นักเรียนนำเสนอว่าอวัยวะใดในร่างกายที่ใช้เป็นตัวชี้วัดอากาศไม่ดีได้บ้าง และกิจกรรมทายภาพว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใด

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ตอนบ่ายมีกิจกรรมสำรวจระบบนิเวศป่าชายเลน ที่เกาะนก ต.ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพ

บริเวณชายฝั่งก่อนเข้าโซนป่าโกงกางนี้ มีปูก้ามดาบและปลาตีนอยู่เป็นจำนวนมาก

รูปภาพ

เด็กๆ ปลูกต้นกล้าของโกงกาง

รูปภาพ

ผลของต้นลำแพน เมื่อปอกเปลือกออกจะพบเนื้อข้างในเป็นชิ้นๆ ต่อกันในลักษณะจิ๊กซอว์

หลังจากดูงานที่ป่าชายเลนเสร็จและพักผ่อนสักครู่ คณะครูและนักเรียนในโครงการได้ไปดูงานบนเรือขุดของกรมเจ้าท่า ข.10 กิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่ในกำหนดการแต่เกิดจากคุณครู 4 ท่าน ได้แก่ คุณครูดา ร.ร.พนมสารคามฯ คุณครูหญิง ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ คุณครูแอ๊ป ร.ร.กาญจนาฯ ฉะเชิงเทรา และคุณครูปั๊ก ร.ร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ ที่ได้ไปเดินเล่นดูพระอาทิตย์ตกทะเลที่หัวท่าในเย็นวันที่สองของการอยู่ค่าย แล้วผู้การเรือขุดซึ่งจอดเรืออยู่กลางแม่น้ำบางปะกงเดินทางผ่านหัวท่าจึงพูด คุยกันเกี่ยวกับการพานักเรียนมาเข้าค่ายอัจฉริยภาพที่ศูนย์ฝึกบางปะกง ท่านผู้การเรือยินดีให้เยี่ยมชมภายในเรือเพื่อเป็นการเรียนรู้

Photo1070

Photo1075

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จในกรม (พระราชโอรสในพระปิยมหาราช) ที่ชาวเรือทั้งหลายให้ความเคารพสักการะ

Photo1072Photo1073

Photo1074Photo1079Photo1078Photo1081

เรือมีมูลค่าประมาณ 380,000,000 บาท วิทยากรผู้พาเยี่ยมชมกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้เด็กๆ ทุกคนพัฒนาตนเองและนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เรือขุดที่มีมูลค่ามากมายเช่นนี้ก็ได้มาจากภาษีของประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติ และหวังให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะช่วยสานเจตนารมณ์รักษาชาติบ้านเมืองและทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างที่บรรพบุรุษและคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ทำมา

พอตอนกลางคืนก็มีการนำเสนอปัญหาที่สนใจจะศึกษาหลังจากได้ไปดูงานในวันนี้

Photo1085

วันที่สี่

วันนี้มีการไปศึกษาดูงานที่คณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ศาลายา

Photo1088

ประติมากรรมหน้าอาคาร mahidol learning center

Photo1091

ท่านรองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมกล่าวต้อนรับ

photo1095_001

การบรรยายเรื่องคุณภาพของน้ำโดย ผศ.ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

Photo1097

กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตอนบ่ายมีการปฏิบัติจริงในการเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำ

Photo1104Photo1103Photo1105Photo1110

ระหว่างทางมีสวนผักลอยน้ำ และจักรยานรดน้ำต้นไม้ได้ (สปริงเคิลถูกวางอยู่ในสวนด้านหลัง)

Photo1106Photo1108

สุดท้ายเข้าห้องแล็ป ดูแพลงก์ตอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิทยาการให้นักเรียนใช้หลอดหยดตัวอย่างน้ำที่มีแพลงก์ตอนลงในสไลด์หลุมแล้วใช้กระจกบางๆ ใส (cover) ปิดทับ แล้วนำสไลด์นั้นไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

Photo1113Photo1119536188_4560255575569_1275942549_n

ภาพแพลงก์ตอนจากกล้องจุลทรรศน์ที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ

Photo1112

ที่ล้างมือปลอดเชื้อ ไม่ต้องใช้มือหมุนก๊อกน้ำ แต่เปิดน้ำล้างด้วยการใช้มือผลักหรือใช้เท้าเหยียบด้านล่าง

เมื่อกลับถึงที่พัก (ศูนย์ฝึกบางปะกง) มีกิจกรรมเฉลยบัดดี้ และวางแผนในการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยในวันรุ่งขึ้น

Photo1123

เช้าวันที่ห้า

Photo1125

นักเรียนรุ่น 4 นำเสนอเค้าโครงงานวิจัย ส่วนนักเรียนรุ่น 5 นำเสนอปัญหาที่ตนเองสนใจจะวิจัย (นักเรียนรุ่น 4 คือนักเรียน ม.2 ที่กำลังจะขึ้น ม.3 แต่นักเรียนรุ่น 5 คือนักเรียน ม.1 ที่กำลังจะขึ้น ม.2 นักเรียนที่เข้าโครงการนี้จะถูกคัดเลือกด้วยวีการสอบหรือจากคะแนน o-net แล้วนำมาสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ตอนอยู่ ม.1 จากนั้นนักเรียนจะต้องเข้าค่ายพัฒนาตนเองตามจุดประสงค์ของโครงการทุกๆ ปิดเทอม นั่นคือ ปืดเทอม ม.1 เทอม 1 เรียกว่า ค่ายที่ 1, ปืดเทอม ม.1 เทอม 2 เรียกว่า ค่ายที่ 2, ปืดเทอม ม.2 เทอม 1 เรียกว่า ค่ายที่ 3 เป็นต้น ดังนั้นนักเรียนรุ่น 4 ในครั้งนี้จึงเป็นค่ายที่ 4 และในขณะเดียวกันนักเรียนรุ่น 5 ในครั้งนี้จึงเป็นค่ายที่ 2 แต่ครั้งนี้นักเรียนทั้งสองรุ่นมาอยู่ค่ายในวันเดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่พี่น้องได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองร่วมกัน เมื่อนักเรียนอยู่ค่ายที่ 5 และ 6 นักเรียนจะต้องนำเสนองานวิจัยต่อเจ้าของทุนคือ สพฐ.ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้ทุนอยากจะสร้างและพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเอง

วันแรกกับโครงการส่งเสริมฯ อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 4 สพม.6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 4 “งานวิจัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพื่อท้องถิ่น” 25 – 29 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

… ครูเอได้มีโอกาสไปเป็นครูที่ปรึกษาการทำโครงการของนักเรียนที่เข้าร่วม โครงการฯ ข้างต้น โดยในวันที่ 25 มีนาคม หลังจาก ดร.นิวัตต์ น้อยมณี ผอ.สพม.6 กล่าวเปิดค่ายแล้ว มีการบรรยาย “แนะแนวคำถามสู่ปัญหาการวิจัย” โตย ดร.นวกชมน เจริญสุข

รูปภาพ

ช่วง บ่ายเข้าฐานการเรียนรู้โรงงานไฟฟ้าบางปะกง ได้ดูระบบหล่อเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติ ก่อนปล่อยน้ำคืนสู่ธรรมชาติ

รูปภาพ

จาก นั้นมีการนำเสนอสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดเป็นปัญหาการวิจัย กิจกรรมนี้นำโดย อ.ชูชาติและ อ.เบญจมาศ แพน้อย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพ

ในตอนค่ำมีกิจกรรมนันทนาการและวางแผนสำรวจระบบนิเวศที่เกาะนก ต.ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพ

รูปภาพ

ทาง โรงไฟฟ้าบางปะกง ฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์ว่ากำลังเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงไฟฟ้าบางปะกงได้เลยค่ะ

…ยังมีโปรแกรมอีก 4 วัน ติดตามชมกิจกรรมต่างๆ กันนะคะ