คลังเก็บ

มุมมองนักคิดและนักปราชญ์เกี่ยวกับประเทศไทย

ผมอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับฟัง เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น

 

MV ดิฟยัง (เพลง คณิตฯ)

ที่มาของการนำ MVมาลง blog ในครั้งนี้ เนื่องมาจากคำแนะนำของลูกศิษย์ ม.5/2 facebook: Walaipan Nu’pu และครูหนึ่งได้พิจารณาแล้วว่า MV มีความน่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ จุดประกายความคิดสร้างผลงานแบบใหม่ ๆ ได้

MV สนุก ๆ เพลง เซตยินดี

อยากให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ทำชิ้นงานคณิตศาสตร์อย่างนี้บ้างจัง

การสอบสมรรถภาพเพื่อสอบเข้าเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1

ชมคลิปวิดีโอ สรุปแนวทางในการนำนักเรียนเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ของ นฝ.นศท.จทบ.ท.ส. (จังหวัดตรัง)

ผลงานของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

เยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.5/2 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2555

ผลงานการตัดต่อวิดีโอของครูหนึ่ง สรุปกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้น ม.5/2 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2555