คลังเก็บ

MV ดิฟยัง (เพลง คณิตฯ)

ที่มาของการนำ MVมาลง blog ในครั้งนี้ เนื่องมาจากคำแนะนำของลูกศิษย์ ม.5/2 facebook: Walaipan Nu’pu และครูหนึ่งได้พิจารณาแล้วว่า MV มีความน่าสนใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ จุดประกายความคิดสร้างผลงานแบบใหม่ ๆ ได้

MV สนุก ๆ เพลง เซตยินดี

อยากให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ทำชิ้นงานคณิตศาสตร์อย่างนี้บ้างจัง

ผลงานสร้างสรรค์จากโปรแกรม GSP ใน youtube

ผลงานชิ้นที่ 1 สนุกกับโปรแกรม GSP

ผลงานชิ้นที่ 2 สร้างงานศิลปะด้วย GSP

ผลงานชิ้นที่ 3 ผลงานการสร้างภาพด้วย GSP

ผลงานชิ้นที่ 4 ทำต้นไม้ด้วย GSP

ผลงานชิ้นที่ 5 สอนทำแมลงปอ GSP

ผลงานชิ้นที่ 6 สร้างพลุด้วย GSP

ผลงานชิ้นที่ 7 การทำพีระมิดเปิด – ปิด

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา : ประวัติคณิตศาสตร์ ตอน 2 – Secondary Maths : History of Maths 2

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา : ประวัติคณิตศาสตร์ ตอน 2 – Secondary Maths : History of Maths 2.

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา : ประวัติคณิตศาสตร์ ตอน 1 – Secondary Maths : History of Maths 1

Thai Teachers TV โทรทัศน์ครู : คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา : ประวัติคณิตศาสตร์ ตอน 1 – Secondary Maths : History of Maths 1.