คลังเก็บ

โครงงานคณิตศาสตร์จากโปรแกรม GSP

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง เส้นตรงมหัศจรรย์นี้ เป็นโครงงานสร้างสรรค์ผลงานเส้นโค้งจากเส้นตรงโดยใช้โปรแกรม GSP เป็นโครงงานของนักเรียนระดับ ม.ต้น โรงเรียนสมุทรปราการ ปี 2555 ส่งเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน นักเรียนม.1/1 และ 1/2 จะได้เรียนวิชา ค20225 ระเบียบวิจัยเบื้องต้น1 และ ค20226 ระเบียบวิจัยเบื้องต้น2 จึงได้มีโอกาสฝึกการทำโครงงานคณิตศาสตร์อย่างง่ายขึ้น ผลงานที่นำเสนอนี้อาจไม่ดีที่สุดแต่ขอเป็นอีกหนึ่งแนวคิดเพื่อให้เด็กไทยได้พัฒนาผลงานของตนเองต่อไปค่ะ

miracle curve

คู่มือการสร้างภาพพักหน้าจอค่ะ

เล่มรายงานโครงงานค่ะ

เตรียมพร้อมสู่อาเซียนตอนที่ 5 ตอนภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์เรื่องเฉลยกลคณิตพิศวง และโจทย์พีชคณิตเพิ่มเติม

วันนี้ขอนำเสนอบทความจากวารสารร่มฟ้าเหลืองของโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งเป็นภาคเฉลยของกลคณิตพิศวงจากตอนที่แล้ว และมีโจทย์พีชคณิตเพิ่มเติมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดค่ะ

ข้อสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย จ.สมุทรปราการ

หลังจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ได้เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ได้เผยแพร่ข้อสอบให้กับนัก เรียนที่เข้าร่วมแข่งขันอัจฉริยภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ตรวจสอบหาจุดบกพร่องหรือข้อผิดพลาดของตนเองและเพื่อ สร้างความเสมอภาคให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันให้ได้เข้าถึงข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งถัดไป โดยมุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความตั้งใจของคณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน
ข้อสอบแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ รวม 12 หน้าค่ะ

นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อสอบที่ update ใหม่ ๆ ได้ที่แถบเมนูด้านบน****

ข้อสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น จ.สมุทรปราการ

หลังจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2555 ได้เสร็จสิ้นลง คณะกรรมการจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ได้เผยแพร่่ข้อสอบให้กับนักเรียน ครูและผู้ที่สนใจได้นำข้อสอบที่เคยใช้แข่งขันไปพัฒนาศักยภาพของนักเรียนภายในโรงเรียนให้สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งถัดไป และสร้างความเสมอภาคให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมแข่งขันได้เข้าถึงข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขัน โดยมุ่งหวังให้ทุกโรงเรียนใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความตั้งใจของคณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน

ข้อสอบแข่งขันอัจฉริยภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งสิ้น 4 ฉบับ รวม 9 หน้าค่ะ

นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อสอบที่ update ใหม่ ๆ ได้ที่แถบเมนูด้านบน****

เก็บมาฝาก : งานนมัสการหลวงพ่อปาน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ปี 2555

หลวงพ่อปาน เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดมงคลโคธาวาส อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ หลวงพ่อปานเป็นพระสงฆ์ที่ชาวบางบ่อให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากและรวมไปถึงชาวจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย ซึ่งทุกปีจะมีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อปานเป็นเวลา 3 วัน ในปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานในปีนี้จึงมีประชาชนมาร่วมงานมากเป็นพิเศษ

รูปภาพ

ตลาดบางบ่อคึกคักเป็นพิเศษในช่วงงานนมัสการหลวงพ่อปาน

รูปภาพ

นอกเหนือจากการออกร้านของกิน ของใช้ เสื้อผ้า และที่ขาดไม่ได้สำหรับงานวัดก็คือกิจกรรมการปาลูกโป่ง บิงโก ตักปลาด้วยที่ตักปลากระดาษ ฯลฯ ซึ่งอาจถือว่าเป็นสีสันที่เพิ่มเติมเข้ามาในงานวัดต่างๆ

รูปภาพ

มีการขายของเล่นที่มีไฟใช้โยนขึ้นท้องฟ้าและจะร่อนตกลงมาเอง เมื่อเล่นในตอนกลางคืนจะดูสวยกว่าเล่นในตอนกลางวันมาก

รูปภาพ

สะพานข้ามคลอง

รูปภาพ

ชื่อว่า “สะพานบางบ่อ”

 

รูปภาพ

ทางเข้างาน ซึ่งมีการจัดงานที่หน้าอำเภอบางบ่อทุกปี

รูปภาพ

ที่เห็นไกลๆ คือที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อปานเพื่อให้สาธุชนเข้ามากราบไหว้

รูปภาพ

มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากรูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ประชาชนกำลังปิดทององค์หลวงพ่อปาน

รูปภาพ

รูปภาพ

มีกิจกรรมสอยดาวมหากุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหลวงปู่ปาน มีของรางวัลมากมาย

รูปภาพ

โดยในการนี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมมาช่วยงานบุญในครั้งนี้ ขออนุโมทนากับทุกบุญกุศลค่ะ

เตรียมพร้อมสู่อาเซียนตอนที่ 4 ตอนภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์เรื่องกลคณิต(ศาสตร์)พิศวง

วันนี้ขอนำเสนอบทความจากวารสารร่มฟ้าเหลืองของโรงเรียนสมุทรปราการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์โดยครูทรรศนีย์ รัตนวิจิตรเป็นผู้เขียนบทความ เนื้อหาในบทความเรียบเรียงขึ้นจากตำราเรียนคณิตศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้เพื่อให้คอลัมน์นี้ได้พัฒนากระบวนการคิดของนักเ้รียนของโรงเรียนค่ะ

เตรียมพร้อมสู่อาเซียนตอนที่ 3 ตอนภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์เรื่องแทนแกรม

ครูเอได้จัดทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนักเรียนชั้น ม.1 เรื่องแทนแกรม เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อปี 2553 โดยสร้างคู่ขนานกับแบบเรียนของ สสวท. และนำมาให้นักเรียนที่โรงเรียนได้ใช้เรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ วันนี้ครูเอนำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้ศึกษาและใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กไทยสำหรับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไปค่ะ