คลังเก็บ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ภาพในอดีต เมื่อ ปี 2550 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ตอนนั้นนางสาวยุวภา คุณาพิพัฒน์ (ขวามือสุด) กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวขวัญวงศ์ (แนน) กิจปกรณ์สันติ (ซ้ายมือสุด) กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ

นางสาวอรทัย (ฟ้า) ลี่ดำรงวัฒนากุล (คนที่ 2 นับจากด้านขาวมือ) กำลังถือกระเป๋า ได้ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ความสำเร็จในปัจจุบันนี้
ปี 2554 นางสาวยุวภา คุณาพิพัฒน์ สอบได้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2555 นางสาวขวัญวงศ์ กิจปกรณ์สันติ ได้รับทุน ทุน 1 ทุน 1 อำเภอ ของรัฐบาล ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมัน

และปี 2556 นางสาวอรทัย ลี่ดำรงวัฒนากุล สอบได้คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ซึ่งนี้เป็นตัวอย่างที่น่าภาคภูมิใจส่วนหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง โรงเรียนดี ประจำตำบล ที่ประสบความสำเร็จ
และเป็นสิ่งที่การันตีได้ถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DSC02485

มอบรางวัล (20)