วันที่สองถึงวันที่ห้าในโครงการส่งเสริมฯ อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ฯ รุ่น 4 ค่าย 4 สพม.6

ต่อเนื่องจาก … วันแรกกับโครงการส่งเสริมฯ อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4 ค่ายที่ 4 สพม.6

วันนี้มีการบรรยายเรื่อง Aerodynamics โดย อ.โปเต้ และมีกิจกรรมการพับเครื่องบินกระดาษ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่บินได้ไกลที่สุด และประเภทที่ลอยอยู่ในอากาศได้นานที่สุด (ขออภัยค่ะครูเอจำชื่อจริงของอาจารย์โปเต้ไม่ได้ ทางผู้จัดมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเล็กน้อยจากเดิมต้องฟังการบรรยายเกี่ยวกับงานวิจัยจากวิทยากรอีกชุดหนึ่ง มาเป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยวิทยากรชุดใหม่ เนื่องจากปัญหาการเลื่อนวันการจัดค่ายและวิทยากรชุดเดิมติดงานซึ่งได้กำหนดไว้ก่อนแล้ว)

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

จากนั้นเป็นการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์โดยเล่มเกมหอคอยฮานอยและซูโดกุรูปเรขาคณิต

รูปภาพ

รูปภาพ

วันที่สาม

อ.หนูนา ทีมนักสืบสายลม พาเด็กๆ ทำกิจกรรมสำรวจไลเคน แต่ก่อนสำรวจไลเคนมีิกิจกรรมเล็กๆ ให้นักเรียนนำเสนอว่าอวัยวะใดในร่างกายที่ใช้เป็นตัวชี้วัดอากาศไม่ดีได้บ้าง และกิจกรรมทายภาพว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใด

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ตอนบ่ายมีกิจกรรมสำรวจระบบนิเวศป่าชายเลน ที่เกาะนก ต.ท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา

รูปภาพ

บริเวณชายฝั่งก่อนเข้าโซนป่าโกงกางนี้ มีปูก้ามดาบและปลาตีนอยู่เป็นจำนวนมาก

รูปภาพ

เด็กๆ ปลูกต้นกล้าของโกงกาง

รูปภาพ

ผลของต้นลำแพน เมื่อปอกเปลือกออกจะพบเนื้อข้างในเป็นชิ้นๆ ต่อกันในลักษณะจิ๊กซอว์

หลังจากดูงานที่ป่าชายเลนเสร็จและพักผ่อนสักครู่ คณะครูและนักเรียนในโครงการได้ไปดูงานบนเรือขุดของกรมเจ้าท่า ข.10 กิจกรรมนี้ไม่ได้อยู่ในกำหนดการแต่เกิดจากคุณครู 4 ท่าน ได้แก่ คุณครูดา ร.ร.พนมสารคามฯ คุณครูหญิง ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ คุณครูแอ๊ป ร.ร.กาญจนาฯ ฉะเชิงเทรา และคุณครูปั๊ก ร.ร.เทพศิรินทร์สมุทรปราการ ที่ได้ไปเดินเล่นดูพระอาทิตย์ตกทะเลที่หัวท่าในเย็นวันที่สองของการอยู่ค่าย แล้วผู้การเรือขุดซึ่งจอดเรืออยู่กลางแม่น้ำบางปะกงเดินทางผ่านหัวท่าจึงพูด คุยกันเกี่ยวกับการพานักเรียนมาเข้าค่ายอัจฉริยภาพที่ศูนย์ฝึกบางปะกง ท่านผู้การเรือยินดีให้เยี่ยมชมภายในเรือเพื่อเป็นการเรียนรู้

Photo1070

Photo1075

กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เสด็จในกรม (พระราชโอรสในพระปิยมหาราช) ที่ชาวเรือทั้งหลายให้ความเคารพสักการะ

Photo1072Photo1073

Photo1074Photo1079Photo1078Photo1081

เรือมีมูลค่าประมาณ 380,000,000 บาท วิทยากรผู้พาเยี่ยมชมกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า อยากให้เด็กๆ ทุกคนพัฒนาตนเองและนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เรือขุดที่มีมูลค่ามากมายเช่นนี้ก็ได้มาจากภาษีของประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติ และหวังให้เด็กๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะช่วยสานเจตนารมณ์รักษาชาติบ้านเมืองและทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างที่บรรพบุรุษและคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้ทำมา

พอตอนกลางคืนก็มีการนำเสนอปัญหาที่สนใจจะศึกษาหลังจากได้ไปดูงานในวันนี้

Photo1085

วันที่สี่

วันนี้มีการไปศึกษาดูงานที่คณะสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล ศาลายา

Photo1088

ประติมากรรมหน้าอาคาร mahidol learning center

Photo1091

ท่านรองคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมกล่าวต้อนรับ

photo1095_001

การบรรยายเรื่องคุณภาพของน้ำโดย ผศ.ดร.จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

Photo1097

กรมหลวงสงขลานครินทร์ พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตอนบ่ายมีการปฏิบัติจริงในการเก็บตัวอย่างน้ำและทดสอบคุณภาพน้ำ

Photo1104Photo1103Photo1105Photo1110

ระหว่างทางมีสวนผักลอยน้ำ และจักรยานรดน้ำต้นไม้ได้ (สปริงเคิลถูกวางอยู่ในสวนด้านหลัง)

Photo1106Photo1108

สุดท้ายเข้าห้องแล็ป ดูแพลงก์ตอนด้วยกล้องจุลทรรศน์ วิทยาการให้นักเรียนใช้หลอดหยดตัวอย่างน้ำที่มีแพลงก์ตอนลงในสไลด์หลุมแล้วใช้กระจกบางๆ ใส (cover) ปิดทับ แล้วนำสไลด์นั้นไปส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

Photo1113Photo1119536188_4560255575569_1275942549_n

ภาพแพลงก์ตอนจากกล้องจุลทรรศน์ที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือ

Photo1112

ที่ล้างมือปลอดเชื้อ ไม่ต้องใช้มือหมุนก๊อกน้ำ แต่เปิดน้ำล้างด้วยการใช้มือผลักหรือใช้เท้าเหยียบด้านล่าง

เมื่อกลับถึงที่พัก (ศูนย์ฝึกบางปะกง) มีกิจกรรมเฉลยบัดดี้ และวางแผนในการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยในวันรุ่งขึ้น

Photo1123

เช้าวันที่ห้า

Photo1125

นักเรียนรุ่น 4 นำเสนอเค้าโครงงานวิจัย ส่วนนักเรียนรุ่น 5 นำเสนอปัญหาที่ตนเองสนใจจะวิจัย (นักเรียนรุ่น 4 คือนักเรียน ม.2 ที่กำลังจะขึ้น ม.3 แต่นักเรียนรุ่น 5 คือนักเรียน ม.1 ที่กำลังจะขึ้น ม.2 นักเรียนที่เข้าโครงการนี้จะถูกคัดเลือกด้วยวีการสอบหรือจากคะแนน o-net แล้วนำมาสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ตอนอยู่ ม.1 จากนั้นนักเรียนจะต้องเข้าค่ายพัฒนาตนเองตามจุดประสงค์ของโครงการทุกๆ ปิดเทอม นั่นคือ ปืดเทอม ม.1 เทอม 1 เรียกว่า ค่ายที่ 1, ปืดเทอม ม.1 เทอม 2 เรียกว่า ค่ายที่ 2, ปืดเทอม ม.2 เทอม 1 เรียกว่า ค่ายที่ 3 เป็นต้น ดังนั้นนักเรียนรุ่น 4 ในครั้งนี้จึงเป็นค่ายที่ 4 และในขณะเดียวกันนักเรียนรุ่น 5 ในครั้งนี้จึงเป็นค่ายที่ 2 แต่ครั้งนี้นักเรียนทั้งสองรุ่นมาอยู่ค่ายในวันเดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา แต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่พี่น้องได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองร่วมกัน เมื่อนักเรียนอยู่ค่ายที่ 5 และ 6 นักเรียนจะต้องนำเสนองานวิจัยต่อเจ้าของทุนคือ สพฐ.ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ให้ทุนอยากจะสร้างและพัฒนานักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเพื่อที่จะช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเอง

One thought on “วันที่สองถึงวันที่ห้าในโครงการส่งเสริมฯ อัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ฯ รุ่น 4 ค่าย 4 สพม.6

  1. ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องที่ 1 รองคณบดี (ผศ.กิติกร จามารดุสิต) ที่มากล่าวต้อนรับในวันที่ไปดูงาน ม.มหิดล ท่านได้รับรางวัลนักเทคโนโลยี ปี 2550 เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทันตกรรมจัดฟันล่องหน เรื่องที่ 2 ถึงแม้ค่ายนี้จะเป็นค่ายคณิต-วิทย์ แต่ก่อนเลิกกิจกรรมตอนกลางคืน ทุกคืนจะมีการสวดมนต์และทำสมาธิ น่ารักมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s