มอบรางวัลตอบคำถามคณิตศาสตร์ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ครั้งที่ 3

ในวันนี้ (4 มกราคม พ.ศ. 2556) กับบรรยากาศช่วงปีใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดพิธีมอบรางวัลการตอบคำถามชวนคิดพิชิตคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ขึ้น

โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ผู้อำนวยการภิญโญ จินตนปัญญา เป็นเกียรติในการจับสลากและมอบของรางวัลให้กับนักเรียนทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล

สำหรับผลการตอบคำถามในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนที่ตอบถูกต้อง จำนวน 9 คน จากผู้ส่งคำตอบทั้งสิ้น 48 คน และผู้โชคดี 3 คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่

นางสาวพรณภัทร อากาศไชย นักเรียนชั้น ม.3/1
นางสาวอรสุดา ภักดีเทพ นักเรียนชั้น ม.3/1
เด็กหญิงอิสริยา นิลแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/1

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (1)

รูปที่ 1 นางสาวพรณภัทร อากาศไชย นักเรียนชั้น ม.3/1

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (2)

รูปที่ 2 นางสาวอรสุดา ภักดีเทพ นักเรียนชั้น ม.3/1

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (3)

รูปที่ 3 เด็กหญิงอิสริยา นิลแก้ว นักเรียนชั้น ม.2/1

สำหรับผลการตอบคำถามในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีนักเรียนที่ตอบถูกต้อง จำนวน 9 คน จากผู้ส่งคำตอบทั้งสิ้น 13 คน และผู้โชคดี 3 คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่

นางสาวสุกัญญา ทองยัง นักเรียนชั้น ม.4/3
นายจิรวัฒน์ หูเขียว นักเรียนชั้น ม.4/3
นางสาวธนาภรณ์ สรรเพชร นักเรียนชั้น ม.4/3

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (4)

รูปที่ 4 นางสาวสุกัญญา ทองยัง นักเรียนชั้น ม.4/3

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (5)

รูปที่ 5 นายจิรวัฒน์ หูเขียว นักเรียนชั้น ม.4/3

ทุ่งยาวผดุงศิษย์ รางวัลตอบคำถามคณิต ครั้งที่ 3 (6)

รูปที่ 6 นางสาวธัญทิพ แซ่เขา รับรางวัลแทนนางสาวธนาภรณ์ สรรเพชร นักเรียนชั้น ม.4/3

เพิ่มเติม รายละเอียดของคำถามชวนคิดพิชิตคณิตศาสตร์ครั้งที่ 3 คลิก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s