ผู้นำนักเรียนที่ครูหนึ่งเคยเป็นที่ปรึกษา

12573940_1105158629529354_7690336027583593991_n

นางสาวพรพิมล แก้วนาง

ประธานนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2550

11295616_847770605272804_2419905625374678711_n

นายพิษณุกฤษฏิ์ พัฒนสิงห์

ประธานนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษ 2551

เม้น

นายธเนศ สุโสะ

ประธานนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2552

12390893_10203792744059199_1645345053461361223_n

นายณัฏฐ์ สุขพรสวรรค์

ประธานนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2553

1426327_1547178202267480_4767132254261609186_n

นายพรชัย แก้วนาง

ประธานนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2554

12509349_766697986795492_4071980883326824391_n

นายกิตติศักดิ์ ปรีชา

ประธานนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2555

1441324_257544884394841_1917311059_n

นายสุวัฒน์ ศรีแนน

ประธานนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2556

12032965_824351021011934_5619924043328103274_n

นายนครินทร์ คำบูชา

ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2556

12003403_1009862729078354_9193133382816026157_n

นางสาวศุภิสรา เกตุมณี

ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2557

10629718_1693678490850691_2239544684429501504_n

นายปฏิวัติ พสุธาเลิศ

ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2558

12509794_870323589746845_2104303384238992743_n

นายกันนที ใจแก้ว

ประธานนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2559