บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องเกี่ยวข้องกับรูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ และในการวาดลวดลายแต่ละด้านต้องแสดงภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ถ้ามีทักษะในการมองภาพจากด้านต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้การเขียนแสดงด้วยภาพสองมิติ จะชัดเจนดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s