บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นสมการที่อยู่ในรูป ax + b = 0  เมื่อ a, b เป็นจำนวนใดๆ และ a ≠ 0 และเรียกจำนวนที่แทนค่าของตัวแปรที่ปรากฏอยู่ในสมการ แล้วทำให้สมการเป็นจริงว่า คำตอบของสมการ ซึ่งการแก้สมการ เป็นการหาคำตอบของสมการ โดยจะต้องใช้สมบัติการเท่ากันมาช่วยในการหาคำตอบ สำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จะต้องสมมุติสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบให้เป็นตัวแปร แล้วเขียนสมการจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ จากนั้นจึงแก้สมการเพื่อหาคำตอบ

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s