2. การเขียนกราฟของคู่อันดับ

วิธีการเขียนกราฟของคู่อันดับและการอ่านค่า

โจทย์คู่อันดับและกราฟในรูปแบบต่าง ๆ

โจทย์คู่อันดับและกราฟที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน

figure 3.2.1 figure 3.2.2 figure 3.2.3 figure 3.2.4

figure 3.2.5 figure 3.2.6 figure 3.2.7 figure 3.2.8 figure 3.2.9 figure 3.2.10

โจทย์เกี่ยวกับการสร้างรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม พร้อมทั้งหาพื้นที่

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s