1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ

การเขียนความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

 figure 3.1.1 figure 3.1.2 figure 3.1.3 figure 3.1.4 figure 3.1.5 figure 3.1.6 figure 3.1.7

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s