บทที่ 3 คู่อันดับและกราฟ

คู่อันดับ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มสองกลุ่ม เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ที่แสดงการจับคู่ระหว่างสมาชิกของกลุ่มสองกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กันภายใต้เงื่อนไขหรือข้อตกลง การจับคู่ระหว่าง a  และ  b  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ (a,b)  อ่านว่า คู่อันดับเอบี  เรียก a ว่า สมาชิกตัวที่หนึ่งหรือสมาชิกตัวหน้า ซึ่งสมาชิกของกลุ่มที่ 1  เรียก b ว่า สมาชิกตัวที่สองหรือสมาชิกตัวหลัง ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ 2  การอ่านคู่อันดับจากจุดบนกราฟให้ลากเส้นตรงจากจุดนั้นขนานกับแกนตั้งพบแกนนอนที่จำนวนใด จำนวนนั้นจะเป็นสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และลากเส้นตรงจากจุดนั้นขนานกับแกนนอนพบแกนตั้งที่จำนวนใด จำนวนนั้นจะเป็นสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s