เว็บไซต์คลังข้อสอบ

1. คลังข้อสอบ TEDET โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (http://tedet.ac.th/InExam.html?menuid=6)

2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ. NIETS (http://www.niets.or.th/index.php/downloads/view/3)

3. PISA Thailand สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://pisathailand.ipst.ac.th/released-items/mathematics/)

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s