พื้นฐาน

ประกอบด้วย 5 บท

1. ทศนิยมและเศษส่วน

2. การประมาณค่า

3. คู่อันดับและกราฟ

4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

5. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s