ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ปีการศึกษา 2562

วันที่ กิจกรรม
16 มี.ค. 62 ภาพถ่ายหมู่นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
20 มี.ค. 62 กิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ
21 มี.ค. 62 กิจกรรมบางปูครุสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านคลองหลวง
26 มี.ค. 62 กิจกรรมทางด้านวิชาการเพื่อการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาของครูกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู ณ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
29 มี.ค. 62 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ครั้งที่ 1/2562
30 มี.ค. 62 ค่ายสถิติประยุกต์อาสา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
6 เม.ย. 62 กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ
6 เม.ย. 62 พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ มณฑลพิธีริมเขื่อนศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
11 เม.ย. 62 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเฉลิม พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
21 เม.ย. 62 รับมอบจักรยานจำนวน 4 คัน เพื่อนำมามอบให้กับนักเรียนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ จากครอบครัวคุณแม่ศรีสุข ดียิ่ง(สิงหเสนี) และคุณภัทร
21 เม.ย. 62 เข้าร่วมการทำประชาคมการดำเนินการโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลาวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
22 เม.ย. 62 ดำเนินการจัดจ้างให้ช่างมาล้างและซ่อมแอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเทอม
22 – 25 เม.ย. 62 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมและประชุมเพลิงคุณแม่สมบูรณ์ คงรอด ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ศาลาอัศวเหม จังหวัดสมุทรปราการ    ชุดที่ 2    ชุดที่ 3
23 เม.ย. 62 ปรับพื้นที่บริเวณแปลงเกษตรหน้าห้องอนุบาล เพื่อเตรียมการเทปูนทำพื้นใหม่
25 เม.ย. 62 เดินทางไปส่งคุณครูทิพรัตน์ วงษ์ประเทศ ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ (ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา      ชุดที่ 2
25 – 26 เม.ย. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
28 เม.ย. 62 กิจกรรมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน และโครงการฝึกอบรมอาชีพ
1 พ.ค. 62 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
3 พ.ค. 62 ปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องนอนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
4 พ.ค. 62 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ณ อุโบสถ (หลังใหม่) วัดพิชัยสงคราม
6 พ.ค. 62 ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
7 พ.ค. 62 เริ่มก่อสร้างอ่างล้างภาชนะที่บริเวณห้องครัว เพื่อให้การประกอบอาหาร สะอาดถูกสุขลักษณะมากขึ้น สำหรับฝ้าเพดานห้องอนุบาล 3 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทาสี
9 พ.ค. 62 บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Delta Electronics(Thailand) PCL.เป็นอย่างสูง ที่มาทำกิจกรรมจิตอาสาเทพื้นปูนให้กับทางโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองขยายพื้นที่วิ่งเล่นให้กับนักเรียน
9 พ.ค. 62 ความคืบหน้าในการพัฒนาโรงเรียน
10 พ.ค. 62 เทศบาลตำบลบางปูที่มาพ่นยาฆ่ายุงให้กับทางโรงเรียน
11 พ.ค. 62 ทีมงานจิตอาสาของบริษัทเดลต้าร์ ร่วมกันทำฝาปิดทางระบายน้ำใหม่
13 พ.ค. 62 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ครั้งที่ 2/2562
13 พ.ค. 62 เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูจิรวรรณ ป้องศรี ที่ได้ย้ายไปทำงาน ณ โรงเรียนประเสริฐอิสลาม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
16 พ.ค. 62 บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรก
17 พ.ค. 62 กิจกรรมยามเช้า ประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ การดื่มนม และกิจกรรมหน้าเสาธง
17 พ.ค. 62 สโมสรโรตารีลุมพินี ภาค 3350 RI. ที่มาแจกขนมให้กับนักเรียน
17 พ.ค. 62 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
18 พ.ค. 62 การเสนอของบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุดที่ถูกปลวกกินผนังอาคารที่ทำจากไม้
18 พ.ค. 62 ทีมงานจิตอาสาบริษัทเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณกิตติ กอเจริญ ที่วันนี้ได้มาขึงสแลนบังแดด ทาสีพื้นหน้าห้องอนุบาล ป้ายหน้าโรงเรียนและกำแพงโรงเรียน
20 พ.ค. 62 เดอะพิซซ่าคอมพานีมาทำจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง    ชุดที่ 2
20 พ.ค. 62 ชาวบ้านชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทองร่วมทำอาหารเลี้ยงทางเดอะพิซซ่าคอมพานี
21 พ.ค. 62 บรรยายกาศการส่งมอบงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน CSR-DIW Continuous 2019 โดยบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21 พ.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดย เทศบาลบางปู 
22 พ.ค. 62 ต้อนรับคุณครูธัญญ์รัตน์ นันกระโทก (ครูซอย) คุณครูปฐมวัย ประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2 เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
22 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านที่มาตรวจฟันให้กับนักเรียน
22 พ.ค. 62 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสมุทรปราการให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงมาฉีดน้ำล้างพื้นสนามโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
23 พ.ค. 62 กิจกรรมดื่มนมเพื่อสุขภาพในทุก ๆ เช้า
23 พ.ค. 62 กิจกรรมแนะนำตัวคุณครูคนใหม่ คุณครูธัญญ์รัตน์ นันกระโทก
23 พ.ค. 62 ตัวแทนนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบรองเท้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการ”รองเท้า… เพื่อน้อง”
24 พ.ค. 62 โครงการ TOGETHER WITH LOVE โดย The Pizza Company  ชุดที่ 2    ชุดที่ 3   ชุดที่ 4   ชุดที่ 5
24 พ.ค. 62 โรบินสันสมุทรปราการร่วมกิจกรรมกับทางเดอะพิซซ่าคอมพานีในการทำกิจกรรมจิตอาสาทำดี…บริจาคสิ่งของมอบแด่นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
27 พ.ค. 62 กิจกรรมยืนสงบนิ่งและไว้อาลัย ต่อการอสัญกรรมของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
28 พ.ค. 62 คุณครูยุพา สุดเขียว ที่เข้ารับการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
29 พ.ค. 62 กิจกรรมแชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันออกกำลังกายโลก
30 พ.ค. 62 ตัวอย่างนักเรียนดีมีน้ำใจ
30 พ.ค. 62 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู มาช่วยทางโรงเรียน ตัดต้นไม้ที่ล้มเนื่องจากพายุฝนลมแรง
30 พ.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านมาตรวจฟันให้กับนักเรียนชั้น ป.5
30 พ.ค. 62 Unithai Group of Companies มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
30 พ.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลสอบ NT ป.3 สูงสุดในแต่ละด้าน
30 พ.ค. 62 โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนมาจัดกิจกรรมฐานเกมส์สนุก ๆ และนำสิ่งของมาบริจาคให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง  ชุดที่ 2
31 พ.ค. 62 กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค. 62 กิจกรรมแนะนำตัวผู้สมัครคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
1 มิ.ย. 62 เทพื้นปูน บริเวณที่ต้นไทรโคนล้ม
3 มิ.ย. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เป็นตัวแทนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองเข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
5 มิ.ย. 62 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ประจำปีการศึกษา 2562
5 มิ.ย. 62 เด็กหญิงอภิญญา อ้อมนอก ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน
6 มิ.ย. 62 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ชุดที่ 2
6 มิ.ย. 62 พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2562
7 มิ.ย. 62 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองเข้ารับทุนการศึกษาจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
10 มิ.ย. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 ร่วมกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
10 มิ.ย. 62 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองได้เกียรติบัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 3 จำนวน 2 รายวิชา คือ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ
11 มิ.ย. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยท้ายบ้านที่มาตรวจสุขภาพ และตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
11 มิ.ย. 62 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของคุณครูแสงมณี เหล็งศิริ ครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย ครั้งที่ 1
12 มิ.ย. 62 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการมาบริการตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
12 มิ.ย. 62 คุณลุงเสริมศักดิ์ วัฒนพานิช อดีตกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ที่บริจาคหนังสือและช่วยเติมลมรถจักรยานให้กับนักเรียน
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562  ชุดที่ 2
14 มิ.ย. 62 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ด้วยการล้างมือและโรคไข้เลือดออก
20 มิ.ย. 62 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง เขตสมุทรปราการที่มาร่วมกันตัดต้นไม้ใหญ่ภายในโรงเรียนและต้นไม้ที่ติดกับบริเวณสายไฟเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
21 มิ.ย. 62 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองไปรับทุนการศึกษา จากครูอาวุโส จังหวัดสมุทรปราการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 
21 มิ.ย. 62 ผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่ นำเสนอผลงานในรอบ 3 เดือน ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการให้กับคณะผู้บริหารพี่เลี้ยงได้รับทราบ
23 มิ.ย. 62 กิจกรรมทอดผ้าป่าวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ณ วัดราษฎร์โพธิ์ทอง
24 มิ.ย. 62 การสอบอ่าน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
25 มิ.ย. 62 สมาคมกีฬาสแต็คแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสแต็คให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
25 มิ.ย. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสมาคมวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมุทรปราการ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
26 มิ.ย. 62 บริษัทชัยวัฒนาแทนเนอรี่กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) มาสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานฟอกหนังของบริษัท เพื่อรับทราบถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดกับทางโรงเรียน และแนวทางในการพัฒนาช่วยเหลือโรงเรียนต่อไป
26 มิ.ย. 62 บริษัทยูนิไทยลงพื้นที่สำรวจความต้องการของทางโรงเรียนในการให้ความช่วยเหลือในอนาคต
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562
27 มิ.ย. 62 กิจกรรม อบจ บ้าน วัด โรงเรียน ประสานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562  ชุดที่ 2
27 มิ.ย. 62 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
28 มิ.ย. 62 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ครั้งที่ 1/2562
30 มิ.ย. 62 นักเรียนชั้น อ.3 ร่วมกิจกรรม Robinson Baby Dancing Contest 2019 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ สมุทรปราการ
1 ก.ค. 62 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ โดยการศึกษาต้องสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน
1 ก.ค. 62 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง นำพวงมาลัยถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (วัดราษฎร์โพธิ์ทอง) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 ก.ค. 62 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562  ชุดที่ 2
1 ก.ค. 62
2 ก.ค. 62 กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคำ
3 ก.ค. 62 กิจกรรมงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ประจำปี 2562
3 ก.ค. 62 โครงการสอนสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ (ฟิลิปปินส์) ภายใต้ความร่วมมือกับ Chai Watana Tannery Group Public Company Limited
3 ก.ค. 62 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ครั้งที่ 3/2562
4 ก.ค. 62 การดูแลเอาใจใส่นักเรียนของโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
6 ก.ค. 62 ผลการเปรียบเทียบคะแนน RT
ผลการเปรียบเทียบคะแนน NT
ผลการเปรียบเทียบคะแนน O-NET
8 ก.ค. 62 คุณครูธัญญ์รัตน์ นันกระโทก ครูประจำชั้นอนุบาล 2 เลี้ยงโดนัท นักเรียนทุกคน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
8 ก.ค. 62 การประชุม PLC ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนต้น
9 ก.ค. 62 การประชุม PLC ปฐมวัย
10 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่และถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ปี 2562
11 ก.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญตำบล อ.เมืองสมุทรปราการ “สานพลังและเสริมศักยภาพภาคีแกนนำในการขับเคลื่อนธรรมนูญสู่ตำบลน่าอยู่”
11 ก.ค. 62 นำนักเรียนรักษาแผลติดเชื้อที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน ชุดที่ 2
11 ก.ค. 62 การประชุม PLC ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย
12 ก.ค. 62 บริษัทผู้ผลิตนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาแจกนมถั่วเหลืองแลคตาซอยให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน
13 ก.ค. 62 ผู้อำนวยการร่วมงาน PSU SCIENCE NIGHT 2019
16 ก.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมุทรปราการ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียนบ้านขุนสมุทรและการศึกษาในจังหวัด
16 ก.ค. 62 ผู้อำนวยการวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมุทรปราการ ได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา
18 ก.ค. 62 ผู้อำนวยการร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนสมุทรปราการ และงานวันสถาปนาโรงเรียนสมุทรปราการ 18 กรกฎาคม
18 ก.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านจึงจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
19 ก.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
20 ก.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
21 ก.ค. 62 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม กลุ่มคอนสวรรค์ จัดโครงการ GARDEN OF HEAVEN ณ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
22 ก.ค. 62 นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม กลุ่มคอนสวรรค์ จัดโครงการ GARDEN OF HEAVEN ณ โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง วันที่ 2
22 ก.ค. 62 นักเรียนจิตอาสาสภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ มาเทปูน บริเวณพื้นที่น้ำขัง
23 ก.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมราชา 2 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
25 ก.ค. 62 นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองเข้ารับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ชุดที่ 2
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  ชุดที่ 2
26 ก.ค. 62 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านมาตรวจสุขภาพฟันและเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3
28 ก.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28 ก.ค. 62 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
30 ก.ค. 62 โครงการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มุ่งสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลากลาง
30 ก.ค. 62 โครงการยกระดับคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ผ่านภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
30 ก.ค. 62 บรรยากาศการสอนธรรมศึกษา โดยหลวงพี่เหมี่ยว พระวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
31 ก.ค. 62 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้ามาตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ประจำเดือนกรกฎาคม
31 ก.ค. 62 กิจกรรมสร้างสมาธิให้กับนักเรียนอนุบาล 3 ก่อนการจัดการเรียนรู้ประจำวัน (ผลจากการ PLC สู่การปฏิบัติ)
31 ก.ค. 62 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ครั้งที่ 4/2562
2-3 ส.ค. 62 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการประชุมประจำเดือนสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1
2 ส.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมเป็นเครือข่ายรักษ์พลังงานโรงเรียนสมุทรปราการ
6 ส.ค. 62 กิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
6 ส.ค. 62 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562
7 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 กิจกรรมอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2562
8 ส.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
11 ส.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
11 ส.ค. 62
12 ส.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองเข้าพบกับ ผอ.สุวัฒน์ แก้วประดิษฐ์ ครูใหญ่ท่านแรกของโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
12 ส.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์​พระบรมราชินีนาถ​ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง​ ประจำปีพุทธศักราช​ 2562 จังหวัดสมุทรปราการ   ชุดที่ 2
13 ส.ค. 62 ประชุมแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านขุนสมุทร(จีน)
13 ส.ค. 62 มูลนิธิธรรมกตัญญู (สมาคมเซียนหลอไต้เทียนกง) มอบข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 210 ถุง และไวไวจำนวน 10 ลังให้กับทางโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียน
14 ส.ค. 62 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู ปีการศึกษา 2562  ชุดที่ 2
16 ส.ค. 62 ประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน​ ระดับชาติ​ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ​ ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี​ จังหวัดสมุทรปราการ
16 ส.ค. 62 ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ได้รับชนะเลิศ อันดับที่ 1
16 ส.ค. 62 กิจกรรมนิเทศการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3  อนุบาล 2
20 ส.ค. 62 คณะกรรมการที่ปรึกษามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษารอบ 6 เดือน
20 ส.ค. 62 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำสัปดาห์ ในชั้นอนุบาล
21 ส.ค. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง มอบเกียรติบัตร งบประมาณสนับสนุนนักกีฬา และโล่ห์รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ
21 ส.ค. 62 โครงการ D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education )
22 ส.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการสถานศึกษาในกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 2
23 ส.ค. 62 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลียงฮวดหล่อหลอมโลหะ มอบเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ให้กับทางโรงเรียน
23 ส.ค. 62 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
6 ก.ย. 62 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 ก.ย. 62 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13 ก.ย. 62 การประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองบางปู ณ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
14 ก.ย. 62 ประมวลภาพการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ
16 ก.ย. 62 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาภาษาไทย
17 ก.ย. 62 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม และศูนย์การแข่งขันปฐมวัย
18 ก.ย. 62 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทองร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชาวชุมชนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
18 ก.ย. 62 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
18 ก.ย. 62 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ครั้งที่ 5/2562
19 ก.ย. 62 นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคอมพิวเตอร์