Archive | ตุลาคม 24, 2012

ศูนย์การแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

1.      ศูนย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  

จัดการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

โรงเรียนที่ดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข โรงเรียนรัษฎา โรงเรียนวังวิเศษ โรงเรียนน้ำผุด โรงเรียนบางดีวิทยาคม และโรงเรียนในเตาพิทยาคม

2.      ศูนย์แข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ  

จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาและวัฒนธรรม เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ และศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)

โรงเรียนที่ดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ โรงเรียนสามัคคีศึกษา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 และโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์

3.      ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

จัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย ศิลปะ(ทัศนศิลป์)  สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนที่ดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมโรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนคันธพิทยาคาร  และโรงเรียนนาโยงวิทยาคม

4.      ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2

จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพและคอมพิวเตอร์)

โรงเรียนที่ดำเนินงาน ได้แก่   โรงเรียนสภาราชินี 2  โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2

 

สพฐ.สรุปสอบบรรจุ กรณีพิเศษ “ว.12″ กว่า 2 พันคน

น.ศ.สควค.จี้บรรจุแต่งตั้ง 24 ต.ค. โอดตกงาน 7 เดือน เหตุติดสัญญาทุน สพฐ.สรุปคัดเลือก ‘ว.12′ กว่า 2 พันคน

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษและเหตุจำเป็น ว 12 เช่น กลุ่มครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนมาแล้ว 3 ปีว่า สพฐ.ได้ รวบรวมข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) รวม 225 เขตทั่วประเทศ ได้แจ้งความต้องการเปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยแล้วจำนวน 2,211 ตำแหน่ง โดยมีความต้องการเปิดสอบใน

 • วิชาเอกภาษาอังกฤษมากที่สุด ได้แก่ 231 อัตรา
 • คณิตศาสตร์ 205 อัตรา ปฐมวัย 162 อัตรา
 • คอมพิวเตอร์ 144 อัตรา
 • สังคมศึกษา 136 อัตรา
 • ภาษาไทย 134 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ 127 อัตรา
 • พลศึกษา 119 อัตรา
 • ประถมศึกษา 94 อัตรา
 • ดนตรี 51 อัตรา
 • ที่เหลือเป็นวิชาอื่นๆ เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรม แนะแนว ครูพยาบาล ภาษาจีน เป็นต้น

นายไกรกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิชาทั่วไปและความต้องการบรรจุโดยที่ยังไม่ได้มีการระบุสาขาวิชารวมเกือบ 400 อัตรา ที่อยู่ระหว่างการเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เป็นผู้พิจารณาในการกำหนดกลุ่มวิชาทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มครูอัตราจ้างที่ไม่ได้จบการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์มาโดยตรงมีกลุ่มวิชาเอกที่จะสอบบรรจุคราวนี้ได้ ทั้งนี้สำหรับคำขอของเขตพื้นที่การศึกษาที่เสนอมา 225 เขตนั้น เขตพื้นที่การศึกษาที่ขอเปิดสอบบรรจุมาก อาทิ

 • สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 135 อัตรา
 • สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 28 อัตรา,
 • สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 20 อัตรา,
 • สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 24 อัตรา,
 • สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 25 อัตรา,
 • สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 23 อัตรา,
 • สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 23 อัตรา,
 • สพป.ภูเก็ต จำนวน 20 อัตรา,
 • สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 21 อัตรา,
 • สพป.นราธิวาส เขต 1 จำนวน 12 อัตรา,
 • สพม.เขต 1 จำนวน 45 อัตรา,
 • สพม.เขต 2 จำนวน 48 อัตรา,
 • สพม.เขต 18 จำนวน 33 อัตรา,
 • สพม.เขต 6 จำนวน 26 อัตรา,
 • สพม.เขต 4 จำนวน 23 อัตรา เป็นต้น

“อัตราที่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้แจ้งความต้องการมานั้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นคงต้องรอข้อมูลอีกครั้งหลังจากที่ ก.ค.ศ.ได้พิจารณาการเปิด สอบกลุ่มวิชาทั่วไปแล้ว ซึ่งหลังจากนั้น สพฐ.จะได้กำหนดปฏิทินการรับสมัครและ สอบอีกครั้งว่าจะมีการเปิดสอบในกลุ่มวิชาเอกใดบ้าง” ผอ.สพร.สพฐ.กล่าว

ด้าน น.ส.ศิริพร พันธ์เพ็ชร ตัวแทนนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 ตุลาคม ตนและกลุ่มนักศึกษาทุนโครงการ สควค.และครูพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เพื่อขอความชัดเจนในการบรรจุนักศึกษาทุน สควค.และครูพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุรวมประมาณ 400 กว่าคน ซึ่งพวกตน ต้องการกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะได้รับการบรรจุเมื่อไรและหากมีปัญหาอะไรก็อยากจะให้ชี้แจงทำความเข้าใจด้วย เนื่องจากตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนมากเพราะต้องว่างงานมากว่า 7 เดือนแล้ว จะไปทำงานที่ไหนก็ไม่ได้ เนื่องจากติดสัญญาทุนดังกล่าว ทั้งนี้คนที่ยังไม่ได้รับการบรรจุรู้สึกเสียกำลังใจมากและไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใคร

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

เก้าอันดับเว็บไซต์: คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ที่ดีที่สุดในอังกฤษ

เชิญชวนครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และผู้ที่สนใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษผ่านทางระบบออนไลน์ เข้ามาศึกษาเก้าอันดับเว็บไซต์: คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ที่ดีที่สุดในอังกฤษกัน

อันดับที่ 9 www.scottkim.com   (เว็บไซต์เกี่ยวกับเกมส์พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์)

อันดับที่ 8 www.mathsrevision.net  (เว็บไซต์เกี่ยวกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์)

อันดับที่ 7 www.teachernet.gov.uk/teachingandlearning/subjects/maths  (เว็บไซต์เกี่ยวกับข่าวคราวล่าสุดทางการศึกษา)

อันดับที่ 6 http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html (เว็บไซต์เกี่ยวกับเกมส์พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถพลิกแพลงนำมาใช้เป็นสื่อการสอนได้)

อันดับที่ 5 www.puzzles.com/PuzzlesInEducation/pow.htm (เว็บไซต์สำหรับการเริ่มต้นบทเรียน กระตุ้นจากคำถามที่มีให้ดาวน์โหลดฟรี)

อันดับที่ 4 www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/maths  (เว็บไซต์ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีเกมส์และแบบทดสอบ)

อันดับที่ 3 http://lgfl.skoool.co.uk (เว็บไซต์ที่ใช้ศึกษาเรื่องรูปทรง พื้นที่ หรือพีชคณิต)

อันดับที่ 2 www.cimt.plymouth.ac.uk (เว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ มีสื่อการสอนมากมาย ครอบคลุมทุกเนื้อหา)

อันดับที่ 1 www.mymaths.co.uk (เว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับครูและนักเรียน แต่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย)

ที่มา: http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=3024